WATER SYSTEMEN


Watersystemen

Voor de beoordeling van aquatische systemen zijn uitgebreide analysemethoden opgesteld. Met name ook tbv. de KaderRichtlijn Water. 

 

Er vindt nog te weinig cross-over plaats tussen terrestrische en aquatische systeemanalysen. Deze website hoopt een begin te maken daarmee.STOWA

Download
HANDBOEK ECOHYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE BEEKDALLANDSCHAPPEN
STOWA 2017-05 HANDBOEK ECOHYDROLOGISCHE
Adobe Acrobat document 21.6 MB

Download
STOWA - Waterwijzer Natuur
STOWA 2018-44 WWN.pdf
Adobe Acrobat document 16.5 MB
Download
STOWA - Watertypengids
Gids Natuurlijke Watertypen.pdf
Adobe Acrobat document 6.4 MB

Download
STOWA - Handreiking MEP / GEP
HANDREIKING MEP-GEP.pdf
Adobe Acrobat document 8.6 MB
Download
Thematische harmonisatie MEP/GEP
Thematische Harmonisatie afleiden MEP-GE
Adobe Acrobat document 263.1 KB
Download
De invloed van hydromorfologische stuurvariabelen op ecologische KRW doelen vis, macrofauna, waterflora en fytoplank
oorzaak- gevolgrel MEP-GEP.pdf
Adobe Acrobat document 1.8 MB
Download
STOWA - getalswaarden voor nutriëntenconcentraties, behorend bij de Goede Ecologische Toestand.
eindrapport_GET_nutrienten.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
STOWA - beken
STOWA 2015-02 A Het natuurlijke patroon
Adobe Acrobat document 359.1 KB
Download
STOWA - beken
STOWA 2015-02 Handboek geomorfologisch b
Adobe Acrobat document 7.1 MB
Download
STOWA - beken
STOWA 2015-02 formules_Handboek_geomorfo
Microsoft Excel werkblad 1.1 MB
Download
STOWA - beken
STOWA 2018-45 Handboek beken en erfgoed.
Adobe Acrobat document 42.3 MB
Download
STOWA - beken
STOWA 2018-45 handboek beken en erfgoed
Adobe Acrobat document 51.7 KB


TOOLS

Grondwater - kwaliteit


Roodblauwe kaarten

GRONDWATER

Roodblauwe vochtindicaties van Von Frijtag Drabbe

https://www.historischwaterbeheer.wur.nl/


WATERNAMEN

Download
Ned. waternamen deel 1
Ned. waternamen deel 1.pdf
Adobe Acrobat document 64.6 MB
Download
Ned. waternamen deel 2
Ned. waternamen deel 2.pdf
Adobe Acrobat document 59.4 MB
Download
Ned. waternamen deel 3
Ned. waternamen deel 3.pdf
Adobe Acrobat document 35.9 MB
Download
Ned. waternamen deel 4
Ned. waternamen deel 4.pdf
Adobe Acrobat document 33.1 MB

Grondwater - modellen

GRONDWATER MODELBEREKENINGEN

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen


Klimap

KLIMAP PROJECT

https://www.klimap.nl/


HYDROLOGIE

Download
Grondwaterstromingsstelsels in Nederland
Engelen, Gieske en Los 1989 - grondwater
Adobe Acrobat document 29.6 MB
Download
betekenis_van_de_hydrologische_systeemanalyse
Stuurman 1990 betekenis_van_de_hydrologi
Adobe Acrobat document 14.8 MB

Nederlands hydrologisch instrumentarium


Hydrologie - Oppervlaktewater en haar historie en management (bv. waterstaatskaarten, legger Waterschap en peilvakken).

 

Hydrologie - Vochtindicaties oppervlakkig systeem mbv.  historische graslandkarteringen (CABO-kaarten).