WAT IS EEN LESA?

LANDSCHAPSECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

gebiedsdiagnostiek op maat


WAT IS EEN LESA SAMENGEVAT:

In een LESA worden: 

Patronen en trends van soorten en omgevingsfactoren - geïntegreerd tot een samenhangend beeld van de ecologisch relevante sturende factoren in een gebied. 

Dat inzicht in sturende factoren, wordt gebruikt voor oplossings-richtingen voor problemen bij natuurbehoud, -beheer, of -herstel.

 

Een LESA is een gebiedsdiagnose op maat: eerst kijken wat er al voorhanden is, daarna doen wat nodig is. 

 UITLEG LESA

Uitleg in eenvoudige termen wat een LESA is en waarvoor het wordt gebruikt.

WAT IS NU "SYSTEEM HERSTEL"?

Wat is  "systeemherstel"? Wat betekent dit begrip en kunnen we dat voor elkaar krijgen?

PROJECT AANPAK VAN EEN LESA, DIAGNOSTIEK EN INSTRUMENTEN

Een LESA is een PROJECTMATIG ANALYSEPROCES van een gebied.

 

Daarbij heb je aan de ene kant DIAGNOSTISCHE STAPPEN en aan de andere kant INSTRUMENTEN die je daarbij gebruikt.

 

De hele aanpak van de LESA wordt hier meer op theoretisch niveau uitgelegd.HOE NU VERDER?

Hoe nu verder is de vraag? In de links hieronder zijn ingangen gegeven tot een breed spectrum aan informatie: analyse van aquatische systemen, aanpalende benaderingen, hoe voer ik een LESA uit en welke hulpmiddelen heb ik daarbij, of: hoe geef ik opdracht voor een LESA en waar let ik dan op? Ook zijn er voorbeelden en toepassingen opgenomen. 


Er zijn meerdere benaderingen verwant aan de LESA. Die worden hier behandeld.


De LESA is de feitenbasis voor het natuurbehoud en -beheer. Hier worden verschillende toepassingen behandeld, waaronder die voor Natura 2000 en de NDA's.

De LESA is gericht op terrestrische ecosystemen (land), maar er zijn natuurlijk ook veel aquatische systemen (water). Die hebben hun eigen aanpak.


Hulpmiddelen voor LESA's in de vorm van online tools en een groeiende bibliotheek. 

Voor de professionals: hier is een stappenplan uitgewerkt voor de projectmatige landschapsanalyse, waarbij hier de diagnostische stappen en instrumenten met elkaar zijn verbonden.


De opdrachtgever van een LESA vindt hier een reeks stappen om het proces van het laten uitvoeren van zo'n analyse in goede banen te leiden.