stap 3 - hypothesen

toetsen van vermoedens in het veld.

doel: achterhalen sturende factoren in het gebied.


waarom deze stap?

Nadat je een theorie hebt opgesteld over het functioneren van de belangrijkste sturende factoren in het gebied - wordt het tijd om die ook te toetsen.

 

Je kunt bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde indicatorsoorten gaan kijken of je vermoedens van kwel op een bepaalde plek juist zijn. Het uitgangspunt: "planten liegen niet" wil zeggen dat je in feite je meetnet mannetje-aan -mannetje hebt staan en de verspreiding van plantensoorten geeft een bijzonder goede indruk van standplaatsfactoren.

 

Op die manier kun je een hypothese toetsen en het scherpt je beeld van de sturende factoren in het onderzoeksgebied.

WAT GA JE DOEN:  testen van theorie met hypothesen

Concreet maken van vermoedens in toetsbare voorspellingen.

 

De voorlopige theorie wordt in concrete hypotheses omgezet.

 • Opsomming geconstateerde problemen, hun prioriteiten en mogelijke oorzaken.
 • Formuleren toetsbare hypothesen die de relatie tussen problemen en sturende factoren kunnen leggen of aanscherpen.

Instrumenten om hypothesen te toetsen

 • Selectie van het gereedschap:
 • Geologie en bodem instrumenten.
 • Water instrumenten.
 • Flora en vegetatie instrumenten.
 • Landgebruik.
 • VER-thema’s.

Formulering van toetsbare voorspellingen.

 • Wat verwacht je het gekozen gereedschap: welk deelaspect is van belang en gaat een antwoord geven op de vraag?

Welke omstandigheden hebben het probleem laten ontstaan en het gebied in deze toestand gebracht?

 • Welke omstandigheden hebben het gebied in deze toestand gebracht? 
 • Zijn er specifieke aspecten die getoetst moeten worden?

Welke omstandigheden houden het probleem in stand?

 • Welke omstandigheden zijn actief om het gebied in deze toestand te houden? 
 • Zijn er specifieke aspecten die getoetst moeten worden?

Na het opstellen van een theorie:

 • Is het de theorie plausibel of nadere toetsing door middel van hypothesen nodig?
 • Als hypothesen moeten worden getoetst: welk informatie zoek je dan en heb je nodig?
 • Is dat onderzoek op korte termijn uit te voeren? Zo nee - welke beperkingen levert dat op voor het formuleren van herstelmaatregelen? Moet je dan als eerste voorzorgsmaatregelen gaan treffen? 
 • Het kan zijn dat je na het toetsen van je hypothesen je theorie moet bijstellen. Je probeert onzekerheden weg te nemen. 
 • Neem bijvoorbeeld eens contact op met deskundigen van het OBN (zie www.natuurkennis.nl).