Blok 2 - herstelmaatregelen

ALGEMEEN


WAAROM DEZE STAPPEN?

Het Plan van Aanpak

Voor het maken van het Plan van aanpak is in de vorige reeks stappen in BLOK 1 - de basis gelegd voor de uit te voeren werkzaamheden.

Nu moet bekeken worden welke herstelmaatregelen effectief zijn, hoe lang het gaat duren voordat ze resultaat opleveren. Kunnen ze meerdere keren worden ingezet en ook hoe verhouden ze zich tot het ecosysteem?

 

BASISCOMPONENTEN

Elke stap voor het maken van een Plan van Aanpak bestaat uit 4 componenten:

  1. Waarom deze stap? (Wat is de rol van deze stap in het maken van een Plan van Aanpak?).
  2. Wat moet je doen? (Het beantwoorden van de vraag in deze stap).
  3. Beoordeling en hoe verder? (Hoe de resultaten te beoordelen - hoe naar volgende stappen).
  4. Hulpmiddelen en ter inspiratie. (Dit zijn downloads en/of suggesties voor verbreding en/of verdieping).

Omgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen