BLOK 1 - herstelmaatregelen

Overzicht maken van de uitgevoerde herstelmaatregelen


WAAROM DEZE STAP?

Over uitvoering van herstelmaatregelen 

Om een goed Plan van Aanpak op te kunnen stellen - moet je eerst weten wat er als is gebeurd om de natuur in het gebied te behouden: 

 1. Welke herstelmaatregelen zijn waar en sinds wanneer op welke wijze en mate uitgevoerd?
 2. Wat is het resultaat daarvan?
 3. Hoe verhoudt zich dat tot doeltypen en soorten?
 4. In welk percentage van het oppervlak van elk habitattype zijn de maatregelen uitgevoerd? 

 Voorbeelden van Herstelmaatregelen staan op de website van BIJ12, evenals verdere informatie en monitoringsresultaten.

WAT MOET JE DOEN?

Resterende problemen in het gebied 

Een effectief Plan van Aanpak vergt een eerlijke blik op de successen van de getroffen herstelmaatregelen, maar ook op de "losse eindjes". Immers het is niet altijd mogelijk om alles in één project uit te kunnen voeren. Financiële, maatschappelijke en/of technische overwegingen kunnen fasering noodzakelijk maken. 

 • Alle herstelmaatregelen in aanmerking genomen – wat hebben we nog voor restprobleem over?
 • Hoe urgent?
 • Waar liggen prioriteiten?

Dergelijke punten moeten in beeld komen om de opgave goed te kunnen kwantificeren.BEOORDELING EN HOE VERDER

Over beschikbare tijd

Gegeven de resterende herstelmaatregelen die nog uitgevoerd moeten worden - moet nu ook een afweging worden gemaakt voor de prioritering. Een van de overwegingen daarbij is "tijd". 

 • Hoeveel tijd is er nog beschikbaar voor het nemen van maatregelen? 
  • Kijkend naar deadlines voor subsidiering.
  • Kijkend naar snelheid van aftakeling van het systeem.
  • Kijkend naar deadlines vanuit beleid en regelgeving.
 • Hoe kan tijd worden gewonnen?
 • Hoeveel tijd kan er door wie worden ingezet voor het doen van aanvullend onderzoek / update LESA / nemen van maatregelen / monitoring?
  • Op niveau van uitvoering.
  • Op niveau van overheden.

HULPMIDDELEN EN TER INSPIRATIEOmgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen