stap 6 - Reflectie en rapportage

zelfrelectie van onderzoek en zeggingskracht van de conclusies.

rapportage van het onderzoek.


waarom deze stap?

Dit is het moment dat alle vragen en onderzoek samenkomen in een eindrapportage. Als ecoloog doe je verslag van het verloop van het onderzoek, eventuele aanpassingen en vooral de resultaten, gebaseerd op de gemaakte keuzen. Daarbij is het van wezenlijk belang dat je ook aangeeft wat de consequenties zijn van de gemaakte beslissingen over de zeggingskracht van het onderzoek. 

 

Stel dat je besluit alleen een bureau-studie te doen, geen veldwerk. Dan heb je geen beschikking over observaties die je alleen in het veld kunt doen. Dan kon een hypothese ook niet in het veld worden getest, door bijvoorbeeld te kunnen kijken of ergens bepaalde plantensoorten voorkomen, of bodemtypen, of grondwaterstanden. Dan heeft het eindresultaat een grotere mate van onzekerheid. Dat kun je als ecoloog in het eindrapport aangeven en is belangrijk in het verwachtingsmanagement.

WAT GA JE DOEN: Reflectie

Reflectie en beoordeling.

 

Diagnose en maatregelen onder de loep

  • Kritische eigen beschouwing over methode en resultaten. 
  • Aangeven van onzekerheden en aannamen.
  • Welke diagnostische stappen of instrumenten zijn overgeslagen of minder uitvoerig gedaan? 
  • Gevolgen en voor welke onderdelen?
  • Second-opinion / kwaliteitsborging?

WAT GA JE DOEN: rapportage

De verslaglegging

 

Rapportage

  • Samenvatting projectplan.
  • Werkhypothese, toetsing en resultaten.
  • Synthese: sturende processen in het gebied.
  • Relatie tussen sturende processen en geconstateerde problemen.
  • Mogelijke oplossingsrichtingen en scenario’s.