LESA TOEPASSING EN VOORBEELDEN


The proof of the pudding is in the eating

Hieronder zijn verschillende pagina's opgenomen waar toepassingen van LESA's worden gegeven of voorbeelden zijn vermeld.

 

Een van de belangrijke rollen van de LESA is ten behoeve van de Natura 2000-doelen voor de Habitatrichtlijn. Daarin spelen met name de (herstel)maatregelen tegen de effecten van de verhoogde stikstofdepositie, en ook de Natuurdoelanalysen.Natuurdoelanalyse en Herstelmaatregelen

In deze reeks pagina's is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het uitvoeren van herstelmaatregelen om de effecten van verhoogde stikstofdepositie mee te kunnen verminderen. Daarnaast ook instructies voor de Natuurdoelanalysen.

Andere voorbeeldprojecten

Hier zijn verwijzingen naar of document over land-schapsecologische systeemanalysen te vinden. Ze schetsen een breed palet van mogelijkheden.