BLOK 1 - lesa

LESA - gebiedsdiagnose op maat


WAAROM DEZE STAP?

Over de LESA

Als we weten wat de trends zijn in de ontwikkeling van de natuurkwaliteit en we ook achterhaald hebben welke drukfactoren daar een rol bij spelen - dan kunnen we zien of we voldoende weten van de sturende factoren in een gebied.

 

In eerste instantie is er al een medische diagnose van de patiënt "gebied" uitgevoerd. Dat is gedaan door middel van de LandschapsEcologische SysteemAnalyse, oftewel "LESA".

 

De LESA achterhaald de sturende factoren binnen een gebied, en bekijkt - naar aanleiding van geconstateerde problemen - welke herstelmogelijkheden er zijn. 

 

Een LESA is altijd gebiedsdiagnostiek op maat! Dus de opdrachtgever en de ecoloog moeten samen de vraag goed in beeld brengen, dan een passend onderzoek formuleren en dat uitvoeren. Het kan dus zijn dat we de bestaande LESA moeten aanvullen. 

 

WAT MOET JE DOEN?

Toepassing LESA

  • Vaak is er al een LESA gedaan - kijk dus goed of die bruikbaar is. Ga voor een NDA geen overbodig werk doen!
  • Alleen als blijkt dat er kennis ontbreekt over sturende factoren, of omdat de situatie erg is gewijzigd tov. de vorige LESA - is het de moeite waard om hier aan te gaan denken.
  • Voor het uitvoeren of aanvullen van een LESA is op deze site een helder stappenplan gemaakt - dat geeft je een duidelijke werkwijze. 
  • Mocht een LESA überhaupt nodig zijn voor een NDA - besteed dan veel aandacht aan de intake om te voorkomen dat je dubbel of overbodig werk doet! Een LESA is altijd gebiedsdiagnostiek op maat!
  • Zorg dat je in ieder geval de sturende factoren in een gebied te weten komt, zodat je die kunt koppelen aan geconstateerde problemen. Dat geeft je inzicht in mogelijke sturingsmechanismen.


BEOORDELING EN HOE VERDER

CONCLUSIES

  • EERST kijken OF een LESA sowieso noodzakelijk is. Doe dat alleen als blijkt dat de kennis over sturende factoren onvoldoende is.
  • Net als bij de dokter: geen behandelplan zonder eerst een diagnose! De LESA is je vertrekpunt.
  • Als je weet wat de stand van zaken van de natuurkwaliteit is; of aan de vereiste omgevingscondities wordt voldaan; welke drukfactoren spelen - en je legt daar de reeds uitgevoerde LESA naast - dan kun je zien of je nog informatie over sturende factoren mist. 
  • Zo niet - dan heb je de check gedaan; als blijkt dat de opgehaalde kennis over de sturende factoren onvoldoende is om de problematiek mee te begrijpen - dan moet aanvullend onderzoek worden gedaan. 
  • Let wel: "begrijpen hoe het werkt", is de basis voor het vermogen om problemen op te lossen. Het is niet hetzelfde.

HULPMIDDELEN EN TER INSPIRATIEOmgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen