stap 5 - maatregelen

met kennis van sturende factoren en problematiek: welke maatregelen?


waarom deze stap?

De opdrachtgever wil geholpen worden met aanbevelingen over het behoud, herstel of uitbreiding van de natuurwaarden in het gebied. Die opdrachtgever heeft daarvoor onvoldoende kennis - en daarom kom jij als ecoloog daarover adviseren. Dit rust dus een forse verantwoordelijkheid op de schouders van de ecoloog. 

 

Maatregelen en ingrepen kunnen onze "handtekening" soms voor eeuwen nalaten in een gebied. Dat vergt moed, en tegelijkertijd bescheidenheid. De verschillende belangen moeten dus goed en op transparante manier worden afgewogen en gecommuniceerd.

WAT GA JE DOEN:  Maatregelen formuleren

Welke maatregelen zijn nodig en passen het beste bij gebied?

 • Terugblik op onderzoeksvraag – hebben we het goede onderzocht?
 • Geconstateerde oorzaken en problemen: hun belang en prioriteit?
 • Zijn maatregelen noodzakelijk? 
 • Wat moeten die maatregelen doen, hun onderlinge belang en prioriteit?

Welke factoren zijn voor verandering vatbaar en zijn aanknopingspunten voor maatregelen?

 • Waaraan kan gewerkt worden om problemen op te lossen?
 • Welke zijn “laaghangend fruit” / “regret” en “no regret” maatregelen?
 • Wat is “span of control” over problemen en oplossingsrichtingen? 
 • Binnen gebied of gebiedsoverstijgend?

Het behandelingsdoel en nagestreefde effecten in maatregelscenario’s.

 • Afweging: welke geschikte oplossingen voor welke problemen? 
 • Afweging: welke verwachtte natuurwinst versus welke investering van tijd, geld, mensen en middelen. 
 • Scenario’s binnen gebied of gebiedsoverstijgend?
 • (Koppel)kansen en maatregelen.
 • Urgentie, uitvoeringskosten, prioritering, risico’s.
 • Kosten van monitoring, vervolgonderzoek en vervolgbeheer.

Kun je maatregelen formuleren?

 • Je weet nu in grote lijnen hoe het gebied in elkaar zit, je kent de sturende factoren en weet welke problemen er spelen. Je weet ook welke factoren beïnvloedbaar zijn, en in welke mate.
 • Kun je nu maatregelen formuleren voor natuurbehoud en -herstel, die passen bij het gebied? 
 • De checklist laat ook zien op welke schaal maatregelen relevant zijn: binnen of buiten het gebied; nu of straks; alleen of samen met andere; hoeveel risico?
 • Maak duidelijk voor welk probleem een maatregel dient en welk resultaat je mag verwachten.