BLOK 5 - Bronmaatregelen

bijsturing als herstelmaatregelen niet effectief kunnen zijn.


WAAROM DEZE STAP?

Bijsturing wanneer noodzakelijk

Mocht uit het Plan van Aanpak blijken dat er géén mogelijkheden zijn waarbij de inzet van herstelmaatregelen effectief is – dan zou de consequentie kunnen zijn dat je moet kijken naar bronmaatregelen om de invloed van stikstof omlaag te brengen. Dit is bijsturing. (metafoor: “de patiënt mag geen alcohol meer drinken”).  Vragen daarbij zijn:

  • Met welke snelheid moet in dit gebied de hoeveelheid stikstof omlaag?
  • De zwakste schakel bepaald conclusies aan de brongerichte kant: waar zit het grootste probleem? Als er ook maar in 1 Habitattype op 1 locatie in 1 gebied een probleem is dan moet je bijsturen.
  • Waar zit het lek in mijn bootje? – de rest kun je weglaten want dat lek bepaald de te nemen maatregelen.

Wat moet je doen?

XXX TEKST INVOEGEN XXXBeoordeling en hoe verder?

XXX TEKST INVOEGEN XXX

Hulpmiddelen en ter inspiratie.

XXX TEKST INVOEGEN XXXOmgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen