LESA

LANDSCHAPSECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

gebiedsdiagnostiek op maat


Definitie lesa

Een LESA is een patroonanalyse die inzicht geeft in de ecologisch relevante sturende factoren in een gebied.  Dat inzicht wordt gebruikt voor natuurbehoud, -beheer, of -herstel.

 

Een LESA is een gebiedsdiagnose op maat:

eerst kijken wat er al voorhanden is, daarna doen wat nodig is.Ben je opdrachtgever?

Als OPDRACHTGEVER maak je duidelijke afspraken met de ecoloog over het project. Het leidt tot een gezamenlijk Projectplan.

Ben je ecoloog?

Het maken van een LESA gaat in 6 heldere STAPPEN voor de ECOLOOG. Die zijn nodig voor het opstellen en uitvoeren van het gezamenlijke Projectplan.