Als opdrachtgever:

opdrachtgever en ecoloog gaan in gesprek.

SAMEN NAGAAN WAT DE BEDOELING IS; SAMEN HET PROJECTPLAN MAKEN.


Checklist voor het intakegesprek

Het intakegesprek is een cruciaal onderdeel van het proces van opdrachtverlening. Dit is HET MOMENT waarop -samen met de ecoloog- de vraag wordt afgebakend en afspraken worden gemaakt over het gehele onderzoek. 

 

Opdrachtgever en Ecoloog hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed, helder en gedragen Projectplan. 

Reflectie en Rapportage

De Ecoloog houdt de Opdrachtgever gaandeweg het uitvoeren van het onderzoek goed op de hoogte van de vorderingen, tegenslagen en gezamenlijk afgesproken koerswijzigingen.

 

Het eindrapport en de kritische zelfreflectie van het onderzoek, vormen het sluitstuk van de opdracht.