Als ecoloog:

opdrachtgever en ecoloog gaan in gesprek.

SAMEN NAgaan WAT DE BEDOELING IS; samen het PROJECTPLAN maken.


Het maken van een LESA gaat in 6 heldere STAPPEN voor de ECOLOOG.

Het is belangrijk dat met de OPDRACHTGEVER heel goed wordt afgestemd wat de vraag is. Daarmee wordt duidelijk welke inzet gevraagd wordt als ecoloog en wat het verwachtte resultaat moet zijn.

Het Projectplan is de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ecoloog voor de LESA.