Achtergrond Stappenplan LESA

meer informatie bij het stappenplan LESA


waarom een lesa?

Een LESA is een project waarin landschapsecologisch onderzoek antwoord moet geven op vragen van opdrachtgevers. Dat zijn veelal terreinbeheerders of -eigenaren, maar het kan ook uitgevoerd worden in het kader van een voorgenomen initiatief.  

Een LESA-project bestaat uit: een INTAKE, een PROJECTPLAN dat wordt UITGEVOERD, en tenslotte GERAPPORTEERD.


Een LESA is een patroonanalyse die inzicht geeft in de ecologisch relevante sturende factoren in een gebied. Dat inzicht wordt gebruikt voor natuurbehoud, -beheer, of -herstel. Een LESA is een gebiedsdiagnose op maat: eerst kijken wat er al is, daarna doen wat nodig is.


doel

De patroonanalyse is een multidisciplinaire analyse. Bij een LESA gebruikt de ecoloog een reeks instrumenten en volgt een reeks stappen. In het kort zijn de instrumenten de praktische aspecten van een gebied waar een ecoloog naar kijkt: landschapsvormen, vegetatie, kaarten, patronen, etc. De diagnostische stappen zijn de verschillende opeenvolgende stadia van het onderzoeksproces: dus eerst kijken, dan veronderstellingen formuleren, vervolgens toetsbare hypothesen opstellen en die dan ook onderzoeken – en tenslotte daar con­clusies over trekken.

Het wezenlijke aan het uitvoeren van een LESA is niet zozeer het maken van beschrijvingen of kaarten – maar de kunst van de keuze van het juiste instrument – of deelinstrument om daarmee een vraag aan het gebied te kunnen stellen. Dus bijvoorbeeld niet alleen maar een vegetatiekaart beschrijven – maar juist op zoek gaan naar die specifieke plantensoort die iets vertelt over het type kwel in het gebied.

Daarna volgt de tweede stap en dat is de synthese van alle informatie die is opgehaald. Alle geconstateerde feiten, alle getoetste hypothesen, alle patronen en processen – moeten landen in één samenhangend beeld van het gebied, dat -zoals gezegd- “de ecologisch relevante sturende factoren en processen in een gebied ten behoeve van natuurbehoud, -beheer, of -herstel” beschrijft. Zonder die synthese is de LESA onvolledig. 

wat is een lesa?

Lees hier meer informatie over hoe de LESA als instrument is ontwikkeld.

Download
LESA of LELI - Oktober 2021
LESA of LELI - Oktober 2021.pdf
Adobe Acrobat document 4.5 MB


Nog toe te voegen aan dit instrument

  • Tutorials voor verschillende onderdelen in de  vorm van teksten of video's die uitleg geven over een stap of over een instrument, website of applicatie.  Denk aan: hoe gebruik ik de BRO-website? Hoe gebruik ik ITERATIO? Hoe lees ik een bodemkaart? Hoe wordt een vegetatiekaart gemaakt? etc etc etc
  • Integratie van terrestrische en aquatische LESA - dus integratie van dit instrument met het handboek van de STOWA.